Forskningsbaserad evidens för bästa planeringsunderlag!

Forskningssamverkan inom PTS Forum

PTS Forum och dess anslutna regioner har tillsammans med de främsta högskolorna i Sverige initierat och deltagit i ett antal forskningsrelaterade projekt sedan år 2011. Syfte är att vid utveckling av vårdens lokaler, erhålla bästa planeringsunderlag samt forskningsbaserad evidens. Nedan presenteras de rapporter som tagits fram i respektive projekt.


Logga in