Versionsinformation "Nya PTS"

Nyutveckling av IT-stödet Program för teknisk standard (PTS)

 

Bakgrund till nyutvecklingen

Befintligt system har nått sin kapacitet och behov finns av modernare teknik, intuitivare gränssnitt och skarpare säkerhet. Därför beslutade PTS Forums styrelse i slutet av 2018 att satsa på nyutveckling av IT-stödet PTS.

Som ett första led i denna satsning släpptes nya PTS Portalen under senare delen av år 2019. I början av 2020 påbörjades planering av utvecklingen av verktyget PTS Projekt dvs. det verktyg där användaren av PTS som systemstöd, interagerar med kravdatabasen. För verktygets alla delar tas kravspecifikationer fram med ursprung i befintlig version, förslagslådan samt i dialog med expertanvändarna i systemet.

Utvecklingen av PTS Projekt är ett mångårigt projekt och förändringar av de respektive funktionerna/applikationerna i PTS Projekt kommer successivt, allteftersom de är färdigutvecklade, att släppas ut i drift/produktion. Information om datum för införandet av de olika apparna kommer att presenteras, i närtid till deras lansering, på PTS Portalen.

Utbildningsmaterial såsom instruktionsfilmer och användarguider kommer att tas fram och göras tillgängliga på PTS Portalen i samband med eller i nära anslutning till lanseringen. Via Portalen kommer ni användare få möjlighet att anmäla er till webbinarier, där de nyutvecklade apparna kommer att presenteras i sin helhet. Webbinarium kommer genomföras per app och utförts i samma takt som apparna utvecklas.

Den målsättningen är att större delen av samtliga delar i PTS IT-stödet kommer vara utbytta mot den nyutvecklade versionen innan år 2024 dvs samma år då PTS som koncept firar 50 års jubileum.

Sammanfattningsvis:

  • Den nya versionen av PTS kommer införas successivt och ersätta befintlig version
  • IT-stödet utvecklas av PTS Forum tillsammans med företaget Orango AB
  • Såsom nuvarande version kommer även nästkommande version av IT-stödet att vara ett egenutvecklat webbaserat system med centraliserade servrar och databaser som är lokaliserade i Sverige
  • Målsättningen är att skapa en flexibel och kostnadseffektiv lösning som tillhandahåller önskad funktionalitet tillsammans med verksamhetens krav på tillgänglighet, informationssäkerhet och förvaltningsbarhet. I utvecklingen läggs stor vikt på att skapa en god användarupplevelse med smarta och smidiga funktioner och lösningar.


Logga in