Råslätts vårdcentrum
Region: Region Jönköpings län
Fastighet: F101 Länssjukhuset Ryhov
Storlek/yta: 6 100 m²
Investeringsram: 161 Mnkr

Råslätts vårdcentrum

Nybyggnad av Råslätts Vårdcentrum. Råslätts Vårdcentral är drygt 30 år gammalt. Lokalerna är anpassade för den vård som bedrev i slutet av 80-talet och de tekniska systemen och installationer är både underdimensionerade och slitna. Under åren har mindre ombyggnader skett för anpassning av arbetssätt. Vårdcentralen är i stort behov av nya lokaler för att klara dagens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet. Verksamheterna ändras över tid och behöver flexibla lösningar av lokaler. Ljudkrav att det inte går att höra vad som sägs i rummen. Rummen bör vara så generella som möjligt så att de kan användas för olika ändamål. Det är möjligt att öppna upp vissa delar av verksamheten t ex för kvällsmottagning. Lokalerna ska upplevas säkra när det gäller hot och våld. Tillgängligheten är viktig för besökare, patienter samt personalen. Fastigheten kommer redan i byggskedet planeras för en eventuell kommande expansion. Detaljplan medger att fastigheten kan byggas på med ytterligare ett våningsplan på hela fastigheten. Data-, och telefonlösningar kommer också vara flexibla, men samtidigt ergonomiskt och arbetsmiljömässigt bra. All planering och projektering har som förutsättning att långsiktigt minska påverkan på miljön och energioptimera.

Helena Fries
Lokalplanerare
Regionfastigheter
Milstolpar
Startdatum
Slutdatum
Byggstart
Slutbesiktning

Projektskede

Start: 2017-09
Slut: 2017-11

Start: 2017-10
Slut: 2018-01

Start: 2017-11
Slut: 2018-02

Start: 2017-12
Slut: 2018-04

Start: 2018-06
Slut: 2018-08

Start: 2018-08
Slut: 2019-12

Start: 2019-12
Slut: 2020-02

Start: 2020-02
Slut: 2020-06


Öppna som rapport (pdf)