Omb Bårhus Obduktion
Region: Region Jönköpings län
Fastighet: F101 Länssjukhuset Ryhov
Storlek/yta: 500 m²
Investeringsram: 17 Mnkr

Omb Bårhus Obduktion

Om och tillbyggnad av Bårhus/obduktion. Byggnaden är belägen inom Ryhovs sjukhus område byggnadens hus nummer är Q4. Obduktion kommer att flytta in i delar av lokalen som idag finns inne på centralbyggnaden plan 2. I projektet sker en tillbyggnad av kontorslokaler plan 3 samt tillbyggnad av kylrum plan 2. Obduktion kommer i framtiden har lokaler inom plan 2. Befintliga lokaler skall moderniseras och den tekniska utrustningen utbyts. Kylrum plan 2 kommer helt nya installationer att utföras. Delar av byggnaden kommer att rivas .

Silvan Haglund
Lokalplanerare
Regionfastigheter
Milstolpar
Startdatum
Slutdatum
Byggstart
Slutbesiktning

Projektskede

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Start: 2018-10
Slut: 2019-02

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven


Öppna som rapport (pdf)