Till- och ombyggnad MR Eksjö
Region: Region Jönköpings län
Fastighet: F201 Höglandssjukhuset Eksjö
Storlek/yta: 0 m²
Investeringsram: 0 Mnkr

Till- och ombyggnad MR Eksjö

Projektet innebär att bygga till- och om Röntgenavdelningen i hus 07 för att kunna köpa in två stycken nya MR-kameror. MR-kamera 1,5T ersätts med en ny och det utökas med ytterligare en ny MR-kamera 3T. MR-enheten utökas och får nya lokaler på plan 3. I projektet ingår även ombyggnad av de lokaler på plan 4 som blir tomställda när demonstrationsrum och MR flyttas ner till plan 3. Arbetsmiljön för personalen förbättras då granskningsrum och arbetsplatser kan tillskapas med dagsljus samt att personalen får mer arbetsro när de kan sitta 2 personer i ett granskningsrum. Det skapas även en konferensdel på plan 3 med demonstrationsrum för rondgenomgång, både lokalt och på distans via uppkopplad utrustning.

Silvan Haglund
Lokalplanerare
Regionfastigheter
Milstolpar
Startdatum
Slutdatum
Byggstart
2020-09-14
2022-01-31
Driftstart MR-kameror
2021-09-13
2021-10-03

Projektskede

Start: 2019-05-01
Slut: 2019-12-04

Start: 2019-05-01
Slut: 2019-12-04

Start: 2019-08-12
Slut: 2020-02-23

Start: 2020-02-24
Slut: 2020-04-30

Start: 2020-09-14
Slut: 2022-01-31

Start: 2021-09-01
Slut: 2022-02-28

Start: 2022-02-01
Slut: 2023-06-30


Öppna som rapport (pdf)