Rehabbassäng Region Kalmar län
Region: Region Kalmar
Fastighet: FO2000 Inhyrt
Storlek/yta: 900 m²
Investeringsram: 29 Mnkr

Rehabbassäng Region Kalmar län

Till och ombyggnation av rehabbassängen vid Västerviks sjukhus inom kvarteret Läkaren 9. Förstudien har undersökt möjligheten att slussa över habiliteringens patienter till befintlig bassäng vid Västerviks sjukhus och avveckla bassängen på Skeppargården. Förslaget påvisar goda möjligheter att bedriva en utökad verksamhet. För detta behövs en ombyggnad av befintlig bassäng och anpassning av övriga lokaler tillsammans med utjämningsbassänger på ny placering under mark i anslutning till byggnaden. Anpassning av omklädningsrum till aktuell patientgrupps särskilda behov tillgodosesinom befintlig yta efter ombyggnation enligt förslaget.

Susanna Köhlin
Regionfastigheter
Milstolpar
Startdatum
Slutdatum
Byggstart
Slutbesiktning

Öppna som rapport (pdf)