201 ÖNH Eksjö hus 08
Region: Region Jönköpings län
Fastighet: F201 Höglandssjukhuset Eksjö
Storlek/yta: 732 m²
Investeringsram: 12 000 000 Mnkr

201 ÖNH Eksjö hus 08

Ombyggnad av lokaler för öron, näsa halsmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö. Ombyggnaden omfattar hus 08 plan 5. Till denna mottagning kommer patienter med sjukdomar och skador i öron-, näs- och halsområdet. Här utreds och behandlas patienter med skador i dessa områden. Hörhjälpmedel provas även ut på mottagningen och hörseltester utförs.

Richard Kittendorff
Byggprojektledare
Regionfastigheter

Projektskede

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Start: 2019-09-01
Slut: 2020-04-28

Tid ej angiven

Tid ej angiven


Öppna som rapport (pdf)