Genomlysning Eksjö
Region: Region Jönköpings län
Fastighet: F201 Höglandssjukhuset Eksjö
Storlek/yta: 265 m²
Investeringsram: 0 Mnkr

Genomlysning Eksjö

Eksjö ska byta ut utrustning i skelettlabb (labb 1) och Genomlysningslabb (labb 3). Röntgenmaskinerna är upphandlade 2019. Ombyggnationen innebär att labb 1 och 3 blir större och att labb 2 försvinner till förmån för de andra två labben, tillhörande förrum och teknikrum ingår i ombyggnaden.. Lokal för granskning ska även uppdateras och anpassas i samband med ombyggnationen.

Richard Kittendorff
Byggprojektledare
Regionfastigheter
Milstolpar
Startdatum
Slutdatum
Byggtid
2021-10-04
2022-02-28
Slutbesiktning
2022-02-28
2022-02-28
Rivning bef röntgenmaskiner
2021-10-04
2021-10-08
Montage nya röntgenmaskiner
2022-02-14
2022-02-26

Projektskede

Start: 2019-10-01
Slut: 2020-05-30

Start: 2020-09-01
Slut: 2020-12-18

Start: 2021-04
Slut: 2021-05

Start: 2021-04
Slut: 2021-07

Start: 2021-08
Slut: 2021-09

Start: 2021-10
Slut: 2022-02

Start: 2022-02
Slut: 2022-03

Start: 2022-03
Slut: 2023-02


Öppna som rapport (pdf)