F0286 FTV, Nässjö
Region: Region Jönköpings län
Fastighet: F202 Nässjö
Storlek/yta: 1 600 m²
Investeringsram: 48 240 Mnkr

F0286 FTV, Nässjö

Ombyggnad av befintliga Folktandvårdslokaler i hus 09 Nässjö vårdcentrum plan 2.

Thomas Svärd
Projektchef
Regionfastigheter
Milstolpar
Startdatum
Slutdatum
Byggstart
Slutbesiktning

Projektskede

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven


Öppna som rapport (pdf)