Rehab bassäng hus 16
Region: Region Kalmar
Fastighet: FO8301 Västerviks sjukhus
Storlek/yta: 900 m²
Investeringsram: 29 Mnkr

Rehab bassäng hus 16

Till och ombyggnation av rehabbassängen vid Västerviks sjukhus inom kvarteret Läkaren 9. Förstudien harundersökt möjligheten att slussa över habiliteringens patienter till befintlig bassäng vid Västervikssjukhus och avveckla bassängen på Skeppargården. Förslaget påvisar goda möjligheter att bedriva en utökad verksamhet. För detta behövs en ombyggnad av befintlig bassäng och anpassning av övriga lokaler tillsammans med utjämningsbassänger på ny placering under mark i anslutning till byggnaden. Anpassning av omklädningsrum till aktuell patientgrupps särskilda behov tillgodoses inom befintlig yta efter ombyggnation enligt förslaget.

Peter Koffed
Funktionsplanerare
Landstinget i Kalmar Län

Projektskede

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven


Öppna som rapport (pdf)